Over

SPECIALISTISCHE HULP.

Het komt voor dat mensen, soms tijdelijk, niet voor zichzelf kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een beperking, dementie, ernstige ziekte, verslaving of depressie. Als iemand de eigen financiën niet kan regelen, moet een ander dat doen. Of er wordt helemaal niets geregeld met alle gevolgen van dien.

In het verleden werd vaak een familielid bereid gevonden de financiële zorg op zich te nemen. Het toegenomen aantal regels en wetten hebben het financieel beheer complexer gemaakt. Er wordt nu eerder een professioneel bewindvoerder ingeschakeld.

Wet- en regelgeving is voor mij als bewindvoerder en curator een interessant terrein: ik zoek in elke situatie graag uit wat mogelijk en wenselijk is. Persoonlijke begeleiding staat daarbij voor mij centraal. Dit vak is mensenwerk. Ik vind het belangrijk dat u als cliënt het gevoel heeft dat ik tijd en aandacht heb voor u en uw vragen.

Het is vaak moeilijk om alles uit handen te moeten geven. Maar door een doelgerichte en persoonlijke aanpak geeft beschermingsbewind of curatele uiteindelijk meer rust in het dagelijkse leven. Ook betekent het soms uitzicht op een toekomst zonder financiële problemen. Hulpverleners en familie komen hierdoor weer toe aan hun eigenlijke taak of rol. Met elkaar kunnen we hiervoor zorgen.

Bewindvoering

Bewindvoering

WAT IS DAT?

Soms is iemand niet meer goed in staat zijn eigen belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld omdat iemand geen grip meer heeft op de eigen financiële situatie. In die gevallen kan curatele, bewind of mentorschap van belang zijn. De kantonrechter wijst iemand aan die financiële of persoonlijke beslissingen neemt.

Ik heb uitgebreide werkervaring als zelfstandig bewindvoerder. Lastig op te lossen problemen zijn bij mij in goede handen. Mijn beroepsachtergrond bestaat onder andere uit werken als ondernemer in de hulpverlening en reïntegratie en in de schuldsanering.
Als bewindvoerder heb ik met elke klant een andere relatie. Dat maakt dit werk voor mij gevarieerd, maar vooral zinvol: ik kan voor elke klant iets betekenen.

lees meer

Curatele

WAT IS DAT?

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Een curator neemt beslissingen over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Curatele betekent dat iemand niet meer zelf rechtshandelingen aan mag gaan. Iets kopen of huren bijvoorbeeld, of geld lenen. Iemand die onder curatele is gesteld, de ‘curandus’, is daarmee handelingsonbekwaam.

De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die onder curatele is gesteld. Zoals een wettige ouder of voogd een minderjarige vertegenwoordigt. De curator beheert het inkomen en het vermogen van deze persoon en behartigt de materiële en niet-materiele belangen. Praktisch gezien is hij/zij bewindvoerder en mentor tegelijk, alleen heeft de curator meer verantwoordelijkheden vanwege de handelingsonbekwaamheid van de persoon die onder curatele staat.

Lees meer

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op via:

06 – 515 63 188
info@bureau-antsjezwart.nl

Postbus 24
9076 ZN St.-Annaparochie

Privacyverklaring