Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een door de rechtbank uitgesproken maatregel om iemand te helpen die zelf niet (meer) voor de financiële zaken kan zorgen. Geld en goederen worden dan door iemand anders, de bewindvoerder, beheerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan loon of uitkering, maar ook aan het bezit van een huis. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd.

Handelingsbekwaam

De persoon van wie de goederen onder bewind gesteld worden, blijft handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij/zij nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van contracten. De financiële beslissingen worden echter voortaan in overleg met de bewindvoerder genomen.

Kantonrechter

Minimaal één keer per jaar controleert de kantonrechter of wij als bewindvoerders de inkomsten en uitgaven van onze cliënten op de juiste manier hebben beheerd. Op die manier weet u zeker dat uw vermogen in goede handen is. Bovendien werken we volgens de richtlijnen van de branchevereniging voor professionele bewindvoerders, de NBPB.

Voor wie is het?

VOOR WIE IS HET?

Als bewindvoerder is het mijn taak om voor een verantwoord en veilig financieel beheer te verzorgen voor personen die daar zelf niet meer toe in staat zijn. Het doel is om financiële stabiliteit te creëren en zonodig toe te werken naar een gezonde financiële situatie. Bewindvoering is bedoeld voor:

  • Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking;
  • Mensen die ziek zijn (en daardoor belemmerd worden in het beheren van hun eigen financiën);
  • Ouderen (bijvoorbeeld als de partner, die altijd de financiën deed, ineens weg valt);
  • Mensen met een verslaving;
  • Mensen met schulden;
  • Mensen die nooit geleerd hebben om goed met hun geld om te gaan en het ook niet kunnen leren;
  • Meerderjarigen (de maatregel kan wel al worden aangevraagd voor de 18e verjaardag en gaat dan automatisch in op het moment dat de persoon meerderjarig wordt).
Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Aanmelden

Wilt u, of iemand die u kent, in aanmerking komen voor beschermingsbewind, neem dan contact met ons op. We komen bij u langs voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen wij u informeren, uw situatie bespreken en kijken of u bij Bureau Antsje Zwart aan het goede adres bent.

Verzoekschrift

Als dat het geval is vullen we samen het ‘Verzoek tot Onderbewindstelling’ en een aantal bijlages in. Dit formulier versturen wij naar de kantonrechter. U krijgt uitleg over het te volgen traject en we maken een aantal afspraken.

Zitting

Enkele maanden na de verzending van het verzoekschrift volgt een uitnodiging voor de zitting bij de rechtbank. Niet altijd is een zitting noodzakelijk. Wanneer de kantonrechter akkoord is, is het beschermingsbewind een feit.

Einde bewindvoering

Het bewind wordt in het algemeen uitgesproken voor onbepaalde tijd. Wanneer u zelf weer uw financiën kunt gaan beheren kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter. Die beoordeelt of de aanleiding voor de onderbewindstelling nog bestaat en of het bewind opgeheven kan worden of niet.